แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OPEN DATA INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESSMENT:OIT) ประจำปีงบประมาณ

 


ร้องทุกข์/ร้องเรียน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารการศึกษา
รอบรู้เรื่องอาเซียน


จำนวนผู้เข้าชม

Banner

ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่อในโอกาศวันเฉลิมพระชนพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่อในโอกาศวันเฉลิมพระชนพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔   ...

อ่านต่อ.. »


5 มีนาคม 2564 เลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2564

5 มีนาคม 2564 เลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2564

อ่านต่อ.. »


29 ธันวาคม 2563 โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์จัดกิจกรรม Big Cleaning Day

29 ธันวาคม 2563 โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 

อ่านต่อ.. »


9 พฤศจิกายน 2563 ยินดีต้อนรับท่านผู้อำนวยการปัญญา ชูพรหมวงศ์ และ ท่านรองผู้อำนวยการเยาวณี ศรีปัจฉิม สู่รั้ว ขาว-น้ำเงิน

9 พฤศจิกายน 2563 คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ ยินดีต้อนรับท่านผู้อำนวยการปัญญา ชูพรหมวงศ์ และ ท่านรองผู้อำนวยการเยาวณี ศรีปัจฉิม สู่รั้ว ขาว-น้ำเงิ...

อ่านต่อ.. »


26 สิงหาคม 2563 ร่วมนำเสนอผลงานตามโครงการโรงเรียนสุจริต

26 สิงหาคม 2563 โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ ร่วมนำเสนอผลงานตามโครงการโรงเรียนสุจริต ณ โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา ...

อ่านต่อ.. »


20-21 สิงหาคม 2563 เข้าร่วมการอบรม TO BE NUMBER ONE

20-21 สิงหาคม 2563 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ เข้าร่วมการอบรมพัฒนาอาสาสมัครแกนนำเยาวชนการบริหารการจัดการชมรม TO BE NUMBER ONE (CAMP FOR LEADER) ณ โรงแรมปั้นหยารีสอร์ท ...

อ่านต่อ.. »


19 สิงหาคม 2563 ให้ความรู้และป้องกันยาเสพติด การพนัน และวินัยจราจร

19 สิงหาคม 2563 งานกิจการนักเรียนโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรอำเภอกุดจับ ดำเนินการตามโครงการ 1 ตำรวจ 1 โรงเรียน ให้ความรู้และป้องกันยาเสพติด การพนัน และวินัยจราจร ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโร...

อ่านต่อ.. »


กิจกรรมหน้าเสาธง 14 กุมภาพันธ์ 2563 งานแนะแนว กลุ่มบริหารวิชาการมอบดอกไม้และตุ๊กตาแสดงความยินดีให้กับลูกๆชั้นม.6 ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

กิจกรรมหน้าเสาธง 14 กุมภาพันธ์ 2563 งานแนะแนว กลุ่มบริหารวิชาการมอบดอกไม้และตุ๊กตาแสดงความยินดีให้กับลูกๆชั้นม.6 ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ...

อ่านต่อ.. »


โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ดำเนินกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนสวยด้วยมือเรา แบ่งเขตรับผิดชอบทำความสะอาดเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนรักความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้สะอาดสวยงามเหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้

โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ดำเนินกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนสวยด้วยมือเรา แบ่งเขตรับผิดชอบทำความสะอาดเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนรักความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้สะอาดสวยงามเหมาะสมกับการจัดการเรียน...

อ่านต่อ.. »


นักเรียนจิตอาสาโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ช่วยงานนมัสการสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ ครั้งที่ 23 ณ วัดป่าบ้านค้อ ตำบลเขือน้ำ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

นักเรียนจิตอาสาโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ช่วยงานนมัสการสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ ครั้งที่ 23 ณ วัดป่าบ้านค้อ ตำบลเขือน้ำ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ...

อ่านต่อ.. »


ผุ้อำนวยการโรงเรียน

รองผู้อำนวยการ

 

นายวัชรากร  มณีไพร

รองผู้อำนวยการ

นางเยาวณี ศรีปัจฉิม

รองผู้อำนวยการ


สิ่งที่น่าสนใจ

Facebook