แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OPEN DATA INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESSMENT:OIT) ประจำปีงบประมาณ

ร้องทุกข์/ร้องเรียน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารการศึกษา
รอบรู้เรื่องอาเซียน


จำนวนผู้เข้าชม

Banner

การเเข่งขันฟุตซอลต้านภัยยาเสพติด KP Game ประจำปีการศึกษา 2565

การเเข่งขันฟุตซอลต้านภัยยาเสพติด KP Game ประจำปีการศึกษา 2565

อ่านต่อ.. »


21-22 มิถุนายน 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมตอบปัญหาแฟนพันธุ์แท้สุนทรภู่ ระดับชั้นม.ต้น และชั้นม.ปลาย ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์

21-22 มิถุนายน 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมตอบปัญหาแฟนพันธุ์แท้สุนทรภู่ ระดับชั้นม.ต้น และชั้นม.ปลาย ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ ...

อ่านต่อ.. »


วันที่ 21 มิถุนายน 2565 ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมอมรมวันต่อต้านยาเสพติด

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมอมรมวันต่อต้านยาเสพติด

อ่านต่อ.. »


20 มิถุนายน 2565 โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ดำเนินการขอความอนุเคราะห์เทศบาลตำบลกุดจับ พ่นยาฆ่าเชื้อห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสำนักงาน และบริเวณโรงเรียน กำชับให้นักเรียนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

20 มิถุนายน 2565 โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ดำเนินการขอความอนุเคราะห์เทศบาลตำบลกุดจับ พ่นยาฆ่าเชื้อห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสำนักงาน และบริเวณโรงเรียน กำชับให้นักเรียนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันกา...

อ่านต่อ.. »


16 มิถุนายน 2565

16 มิถุนายน 2565  "น้อมจิตวันทาบูชาครู" พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

อ่านต่อ.. »27 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ดำเนินการจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปึการศึกษา 2565

27 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ดำเนินการจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปึการศึกษา 2565 ...

อ่านต่อ.. »


พิธีเปิด-ปิด การแข่งขันกีฬาฟุตซอลต้านยาเสพติด K.P. Game ครั้งที่7 ปีการศึกษา 2564

พิธีเปิด-ปิด การแข่งขันกีฬาฟุตซอลต้านยาเสพติด K.P. Game ครั้งที่7 ปีการศึกษา 2564 ...

อ่านต่อ.. »


24 ธันวาคม 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ จัดกิจกรรม K.P.Christmas Party

24 ธันวาคม 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ จัดกิจกรรม K.P.Christmas Party ...

อ่านต่อ.. »


เตรียมความพร้อมฉีดวัคซีน

เตรียมความพร้อมฉีดวัคซีน

อ่านต่อ.. »


ผุ้อำนวยการโรงเรียน

รองผู้อำนวยการ

 

นายวัชรากร  มณีไพร

รองผู้อำนวยการ

นางเยาวณี ศรีปัจฉิม

รองผู้อำนวยการ

นายอภิชาติ  ศรีปาน

รองผู้อำนวยการ


สิ่งที่น่าสนใจ

Facebook