แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OPEN DATA INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESSMENT:OIT) ประจำปีงบประมาณ

 


ร้องทุกข์/ร้องเรียน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารการศึกษา
รอบรู้เรื่องอาเซียน


จำนวนผู้เข้าชม

Banner

26 สิงหาคม 2563 ร่วมนำเสนอผลงานตามโครงการโรงเรียนสุจริต

26 สิงหาคม 2563 โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ ร่วมนำเสนอผลงานตามโครงการโรงเรียนสุจริต ณ โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา ...

อ่านต่อ.. »


20-21 สิงหาคม 2563 เข้าร่วมการอบรม TO BE NUMBER ONE

20-21 สิงหาคม 2563 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ เข้าร่วมการอบรมพัฒนาอาสาสมัครแกนนำเยาวชนการบริหารการจัดการชมรม TO BE NUMBER ONE (CAMP FOR LEADER) ณ โรงแรมปั้นหยารีสอร์ท ...

อ่านต่อ.. »


19 สิงหาคม 2563 ให้ความรู้และป้องกันยาเสพติด การพนัน และวินัยจราจร

19 สิงหาคม 2563 งานกิจการนักเรียนโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรอำเภอกุดจับ ดำเนินการตามโครงการ 1 ตำรวจ 1 โรงเรียน ให้ความรู้และป้องกันยาเสพติด การพนัน และวินัยจราจร ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโร...

อ่านต่อ.. »


กิจกรรมหน้าเสาธง 14 กุมภาพันธ์ 2563 งานแนะแนว กลุ่มบริหารวิชาการมอบดอกไม้และตุ๊กตาแสดงความยินดีให้กับลูกๆชั้นม.6 ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

กิจกรรมหน้าเสาธง 14 กุมภาพันธ์ 2563 งานแนะแนว กลุ่มบริหารวิชาการมอบดอกไม้และตุ๊กตาแสดงความยินดีให้กับลูกๆชั้นม.6 ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ...

อ่านต่อ.. »


โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ดำเนินกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนสวยด้วยมือเรา แบ่งเขตรับผิดชอบทำความสะอาดเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนรักความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้สะอาดสวยงามเหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้

โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ดำเนินกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนสวยด้วยมือเรา แบ่งเขตรับผิดชอบทำความสะอาดเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนรักความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้สะอาดสวยงามเหมาะสมกับการจัดการเรียน...

อ่านต่อ.. »


นักเรียนจิตอาสาโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ช่วยงานนมัสการสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ ครั้งที่ 23 ณ วัดป่าบ้านค้อ ตำบลเขือน้ำ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

นักเรียนจิตอาสาโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ช่วยงานนมัสการสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ ครั้งที่ 23 ณ วัดป่าบ้านค้อ ตำบลเขือน้ำ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ...

อ่านต่อ.. »


ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

15 มกราคม 2563 นายสุวิทูรย์ ภักดีสมัย ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การพัฒนาวิชาชีพครูและเครือข่ายสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาระหว่างคณะครุศาสตร์ มหา...

อ่านต่อ.. »


13 มกราคม 2563 นายสุวิทูรย์ ภักดีสมัย ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ มอบเกียรติบัตรครู นักเรียน ที่เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69

13 มกราคม 2563 นายสุวิทูรย์ ภักดีสมัย ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ มอบเกียรติบัตรครู นักเรียน ที่เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69   ...

อ่านต่อ.. »


25 ธันวาคม 2562 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 - 6 โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ เดินทางศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2562 ตามเส้นทางกุดจับ-สกลนคร (อุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติ พิพิธภัณฑ์ภูพาน ท้องฟ้าจำลอง พระธาตุเชิงชุม และวัดถ้ำผาแด่น)

25 ธันวาคม 2562 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 - 6 โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ เดินทางศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2562 ตามเส้นทางกุดจับ-สกลนคร (อุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติ พิพิธภัณฑ์ภูพ...

อ่านต่อ.. »


6-7 กันยายน 2562 ขออนุโมทนาบุญท่านผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่าน ????????✨ พิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา เพื่อระดมทุนในการจัดซื้อรถบรรทุก 6 ล้อ พร้อมติดตั้งโครงหลังคามาตรฐานและเบาะนั่งด้านกระบะหลัง ณ หอประชุมโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์

6-7 กันยายน 2562 ขออนุโมทนาบุญท่านผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่าน ????????✨ พิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา เพื่อระดมทุนในการจัดซื้อรถบรรทุก 6 ล้อ พร้อมติดตั้งโครงหลังคามาตรฐานและเบาะนั่งด้านกระบะหลัง...

อ่านต่อ.. »


ผุ้อำนวยการโรงเรียน

รองผู้อำนวยการ

 

 

นายวัชรากร  มณีไพร

รองผู้อำนวยการ


สิ่งที่น่าสนใจ

Facebook