แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OPEN DATA INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESSMENT:OIT) ประจำปีงบประมาณ

 


ร้องทุกข์/ร้องเรียน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารการศึกษา
รอบรู้เรื่องอาเซียน


จำนวนผู้เข้าชม

Banner


กิจกรรมหน้าเสาธง 14 กุมภาพันธ์ 2563 งานแนะแนว กลุ่มบริหารวิชาการมอบดอกไม้และตุ๊กตาแสดงความยินดีให้กับลูกๆชั้นม.6 ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา


ผุ้อำนวยการโรงเรียน

รองผู้อำนวยการ

 

 

นายวัชรากร  มณีไพร

รองผู้อำนวยการ


สิ่งที่น่าสนใจ

Facebook