แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OPEN DATA INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESSMENT:OIT) ประจำปีงบประมาณ

 


ร้องทุกข์/ร้องเรียน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารการศึกษา
รอบรู้เรื่องอาเซียน


จำนวนผู้เข้าชม

Banner


9 พฤศจิกายน 2563 คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ ยินดีต้อนรับท่านผู้อำนวยการปัญญา ชูพรหมวงศ์ และ ท่านรองผู้อำนวยการเยาวณี ศรีปัจฉิม สู่รั้ว ขาว-น้ำเงิน


ผุ้อำนวยการโรงเรียน

รองผู้อำนวยการ

 

นายวัชรากร  มณีไพร

รองผู้อำนวยการ

นางเยาวณี ศรีปัจฉิม

รองผู้อำนวยการ


สิ่งที่น่าสนใจ

Facebook