แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OPEN DATA INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESSMENT:OIT) ประจำปีงบประมาณ

ร้องทุกข์/ร้องเรียน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารการศึกษา
รอบรู้เรื่องอาเซียน


จำนวนผู้เข้าชม

Banner


23 ธันวาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ดำเนินการจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2565

23 ธันวาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ดำเนินการจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2565 ...

อ่านต่อ.. »


26 พฤศจิกายน 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจัดกิจกรรม ค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาจีน

26 พฤศจิกายน 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจัดกิจกรรม ค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาจีน ...

อ่านต่อ.. »


1 พฤศจิกายน 2565 นายปัญญา ชูพรหมวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ พร้อมคณะบริหาร คณะครู เป็นตัวแทนมอบทุนเสมอภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา

1 พฤศจิกายน 2565 นายปัญญา ชูพรหมวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ พร้อมคณะบริหาร คณะครู เป็นตัวแทนมอบทุนเสมอภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา   ...

อ่านต่อ.. »


30 กันยายน 2565 พิธีรับมอบทุนการศึกษาจากมูลนิธิกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม

30 กันยายน 2565 พิธีรับมอบทุนการศึกษาจากมูลนิธิกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม

อ่านต่อ.. »


28 กันยายน 2565 คณะครูเเละนักเรียนโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ ร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง การกุศลวันมหิดล 2022

28 กันยายน 2565 คณะครูเเละนักเรียนโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ ร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง การกุศลวันมหิดล 2022 ...

อ่านต่อ.. »


18 สิงหาคม 2565 ประมวลภาพกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษาและวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2565

18 สิงหาคม 2565 ประมวลภาพกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษาและวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2565 ...

อ่านต่อ.. »


การเเข่งขันฟุตซอลต้านภัยยาเสพติด KP Game ประจำปีการศึกษา 2565

การเเข่งขันฟุตซอลต้านภัยยาเสพติด KP Game ประจำปีการศึกษา 2565

อ่านต่อ.. »


21-22 มิถุนายน 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมตอบปัญหาแฟนพันธุ์แท้สุนทรภู่ ระดับชั้นม.ต้น และชั้นม.ปลาย ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์

21-22 มิถุนายน 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมตอบปัญหาแฟนพันธุ์แท้สุนทรภู่ ระดับชั้นม.ต้น และชั้นม.ปลาย ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ ...

อ่านต่อ.. »


วันที่ 21 มิถุนายน 2565 ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมอมรมวันต่อต้านยาเสพติด

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมอมรมวันต่อต้านยาเสพติด

อ่านต่อ.. »


ผุ้อำนวยการโรงเรียน

รองผู้อำนวยการ

 

นางเยาวณี ศรีปัจฉิม

รองผู้อำนวยการ

นางสาวธัญญรัตน์  ขมิ้นเขียว

รองผู้อำนวยการ

นายอภิชาติ  ศรีปาน

รองผู้อำนวยการ


สิ่งที่น่าสนใจ

Facebook