แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OPEN DATA INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESSMENT:OIT) ประจำปีงบประมาณ

ร้องทุกข์/ร้องเรียน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารการศึกษา
รอบรู้เรื่องอาเซียน


จำนวนผู้เข้าชม

Banner


1 พฤศจิกายน 2565 นายปัญญา ชูพรหมวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ พร้อมคณะบริหาร คณะครู เป็นตัวแทนมอบทุนเสมอภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผุ้อำนวยการโรงเรียน

รองผู้อำนวยการ

 

นางเยาวณี ศรีปัจฉิม

รองผู้อำนวยการ

นางสาวธัญญรัตน์  ขมิ้นเขียว

รองผู้อำนวยการ

นายอภิชาติ  ศรีปาน

รองผู้อำนวยการ


สิ่งที่น่าสนใจ

Facebook