แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OPEN DATA INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESSMENT:OIT) ประจำปีงบประมาณ

ร้องทุกข์/ร้องเรียน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารการศึกษา
รอบรู้เรื่องอาเซียน


จำนวนผู้เข้าชม

Banner


26 มกราคม 2566 ขอแสดงความยินดีกับนายเจษฎา สุภดี นักเรียนชั้นม.6/2 โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาจีน ในกิจกรรมตรุษจีน Chinese New Year and Students' Innovative Challenge 2023 ณ สาขาวิชาภาษาจีน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์


ผุ้อำนวยการโรงเรียน

รองผู้อำนวยการ

 

นางเยาวณี ศรีปัจฉิม

รองผู้อำนวยการ

นางสาวธัญญรัตน์  ขมิ้นเขียว

รองผู้อำนวยการ

นายอภิชาติ  ศรีปาน

รองผู้อำนวยการ


สิ่งที่น่าสนใจ

Facebook